ادامه مطلب دانشگاه سچینوا

ثبت نام و پادفک (کالج) و کورس اصلی دانشگاه سچینوا فقط تا اول سپتامبر با نرخ مصوب دانشگاه انجام میشود و بعد از این تاریخ تغیر خواهد کرد ( افزایش میابد)

توضیح اینکه پادفک دانشگاه سچینوا برای تمامی دانشگاه های دیگر روسیه مورد تأیید می باشد و در کورس اصلی فقط رشته داروسازی به زبان روسی مورد تأیید وزارت بهداشت در سال 2020 میباشد.

فارسی سازی و راستچین شده توسط وب فیوژن. طراحی و سئو توسط زبدگان
Call Now Button