خوابگاه

تعداد تختقیمت (روبل) ماهیانهمکان
2 تخته13،000آوتوزاودسکایا-باتناچسکی صد-توشینسکایا-الکتوروزاودسکایا
4 تخته10،000آوتوزاودسکایا-باتناچسکی صد-توشینسکایا-الکتوروزاودسکایا

قیمت خوابگاه ها فقط برای دانشجویانی میباشد که از طریق داکروس ثبت نام خود را انجام داده باشند.

فارسی سازی و راستچین شده توسط وب فیوژن. طراحی و سئو توسط زبدگان
Call Now Button