شهریه دانشگاه

هزینه کل دوره پادفک دانشگاه های شهر مسکو

پادفکروبلدلارمدتپرداخت
لومونوسف380،0006،000یک سالهبه صورت یکجا توسط دانشجو به دانشگاه در مسکو پرداخت می شود
سماشکو250،0004،000 یک سالهبه صورت یکجا توسط دانشجو به دانشگاه در مسکو پرداخت می شود
سچینوا245،0003،900یک سالهبه صورت یکجا توسط دانشجو به دانشگاه در مسکو پرداخت می شود
دانشگاه دولتی کشاورزی و ورزشی مسکو 120،0002،000یک سالهبه صورت یکجا توسط دانشجو به دانشگاه در مسکو پرداخت می شود
دانشگاه مهندسی بوامان مسکو160،0002،500یک سالهبه صورت یکجا توسط دانشجو به دانشگاه در مسکو پرداخت می شود
دانشگاه کوتافین مسکو (هزینه خوابگاه به همراه پادفکت می باشد)380،0006،000یک سالهبه صورت یکجا توسط دانشجو به دانشگاه در مسکو پرداخت می شود

شهریه دانشگاه های مورد تایید ایران سال تحصیلی 2021-2020

شهریه روبل دلاررشتهپرداخت
کورس اصلی سچنوا450،0007،000داروسازیحق انتخاب با خود دانشجو (پرداخت حتی به صورت ماهیانه45،000 روبل)
کورس اصلی سماشکو510،0008،000دندان پزشکیطبق تعرفه دانشگاه در دو ترم
کورس اصلی لومونوسف500،0007،900پزشکی عمومیطبق تعرفه دانشگاه در دو ترم

فارسی سازی و راستچین شده توسط وب فیوژن. طراحی و سئو توسط زبدگان
Call Now Button